ประเภทของประกันภัยรถยนต์ราคาถูก

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ราคาถูก คุณกำลังมองหาสิ่งปกป้องรถราคาถูกอยู่หรือเปล่า? วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหาสิ่งรับมือคือการรู้เกี่ยวกับประกันประเภทต่างๆ หลังจากตรวจสอบชนิดต่างๆ

แล้วคุณอาจระบุได้ว่าคุณไม่ต้องการชนิดใดชนิดหนึ่ง  ดังนั้น เมื่อรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองประเภทต่างๆ คุณสามารถเลือกบันทึกค่าประกันรถยนต์ของคุณได้ นี่คือความคุ้มครองบางส่วนที่คุณอาจต้องการพิจารณาเมื่อมองหาสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองรถราคาถูก

1. ผู้ขับขี่ที่ไม่ได้รับประกันภัย: ความคุ้มครองประเภทนี้มีความสำคัญหากคุณประสบอุบัติเหตุร่วมกับผู้ขับขี่คนอื่นที่ไม่มีความคุ้มครองเพียงพอ

ความคุ้มครองนี้จะช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดกับรถของคุณ หากผู้ขับขี่คนอื่นไม่มีที่ประกันที่เหมาะสมในการขับรถ ในขณะที่คนขับเป็นฝ่ายผิด

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ราคาถูก คุณกำลังมองหาสิ่งปกป้องรถราคาถูกอยู่หรือเปล่า? วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหาสิ่งรับมือ

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ราคาถูก

2. การช่วยเหลือเมื่อเกิดความผิดพลาด: ในบางกรณี หากคุณเป็นฝ่ายผิดบนท้องถนน คุณอาจเลือกที่จะให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดตามความจำเป็น

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องเสมอไป ความคุ้มครองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องความรับผิดชอบของประกันรถ ดังนั้นจงใช้ประกันให้คุ้มค่าที่สุด เพราะคุณสมัครไว้เพื่อการนี้อยู่แล้ว

3. deterrent Cover: นี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ไม่ดีเสมอไป แต่มันต่างจากสองตัวเลือกก่อนหน้า ความคุ้มครองนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ โดยทั่วไป ความคุ้มครองนี้มีขึ้นเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

แม้ว่าบริษัทต่างๆ จะเสนอนโยบายนี้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ได้กับผู้ให้บริการทุกราย อันที่จริง ประกันนี้มักจะใช้ได้กับนโยบายการดับเพลิงและการโจรกรรม ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเลือกรับความคุ้มครองนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รู้ถึงข้อดีและข้อเสียทั้งหมด

4. มูลค่าเงินสดจริง: นี่คือวิธีการของประกันรถในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการบำรุงพาหนะหากเกิดความเสียหายขึ้นกับรถของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าประกันประเภทนี้มีไว้เพื่อทดแทนรถในขณะที่มูลค่าตามบัญชียังคงสูงอยู่ ดังนั้น ความคุ้มครองนี้จะมีค่าใช้จ่ายของรถในขณะเกิดอุบัติเหตุ

แนะนำ วิธีการหาบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดีที่สุด

เรียบเรียงโดย ufa168

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0