การละเลยประกันภัยรถยนต์ มีผลเสียมากกว่าที่คิด

การละเลยประกันภัยรถยนต์ มีผลเสียมากกว่าที่คิด รัฐบาลได้บังคับความครอบคลุมการรองรับความเสียหายขั้นต่ำที่บังคับสำหรับเจ้าของรถทุกคน นอกจากนั้น ยังมีการรองรับความเสียหายหลายอย่างเพื่อให้เราเลือก ความครอบคลุมแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่แตกต่างกัน

การซื้อประกันภัยรถยนต์มักจะเริ่มต้นด้วยการประกันภัยความรับผิด ให้ความรองรับความผิดพลาดบนท้องถนนที่จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นกับรถของบุคคลอื่นในกรณีที่เกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝัน นอกจากนี้ยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลของเหยื่อด้วย ซึ่งสามารถแก้ไขได้จากเงินที่เป็นของบริษัทประกันภัยอยู่แล้ว หรือจากเบี้ยประกันภัยที่ผู้ถือกรมธรรม์จ่ายไป

ความครอบคลุมเต็มรูปแบบมักประกอบด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ความครอบคลุมการซ่อม ความครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพ ความครอบคลุมรถเช่า ฯลฯ ในกรณีดังกล่าวมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่แตกต่างกันออกไป

การครอบคลุมการชนมักเป็นข้อกำหนดเมื่อซื้อรถใหม่เอี่ยม การประกันภัยนี้ครอบคลุมค่าซ่อมรถ ค่าทดแทนของรถหากยอดรวมหรือตัดจำหน่ายในอุบัติเหตุ และยังชดใช้จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนขั้นพื้นฐานที่ตนมีต่อรถในกรณีที่รถถูกขโมยหรือ หากประสบอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งในยานพาหนะที่ไม่มีประกัน

การละเลยประกันภัยรถยนต์ มีผลเสียมากกว่าที่คิด รัฐบาลได้กำหนดความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ขั้นต่ำที่บังคับสำหรับเจ้าของรถทุกคน

การละเลยประกันภัยรถยนต์ อาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยทั่วไปแล้วนี่คือการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ วัตถุที่ตกลงมา ยานพาหนะที่ชนกับสัตว์หรือภัยคุกคามประเภทอื่นๆ มีข้อยกเว้นมากมายในความคุ้มครองที่ครอบคลุม และควรทราบก่อนที่จะซื้อกรมธรรม์

ภายใต้ความคุ้มครองของผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยมักจะเป็นข้อกำหนด ความคุ้มครองประเภทนี้ครอบคลุมรถยนต์ของเหยื่อหากคนขับไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอ ในทำนองเดียวกันนี้มักจะไม่รวมความคุ้มครองสำหรับรถของผู้ถือกรมธรรม์ถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดและเรียกร้องนโยบายนี้

การใช้เครื่องคำนวณประกันภัยรถยนต์สามารถช่วยในการค้นหากรมธรรม์ที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุด เครื่องมือบางอย่างที่รวมอยู่ในเครื่องมือดังกล่าว ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ระบุข้อกำหนดอย่างชัดเจน และกฎของอุตสาหกรรมประกันภัยเอง นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเปรียบเทียบราคาและความครอบคลุมตามความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา

มีหลายแหล่งที่มาของใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ฟรี ซึ่งช่วยให้ผู้คนค้นหานโยบายที่เหมาะสมกับความต้องการและระบุนโยบายที่เหมาะสมที่สุดได้ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ ปัจจัยในท้องถิ่นหรือส่วนบุคคล เช่น ประวัติการขับขี่ ประวัติเครดิต ประเภทรถ การใช้งาน และสถานที่ตั้ง

มีข้อยกเว้นบางประการในเครื่องมือของเครื่องมือดังกล่าว การยกเว้นเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนเอง และสิ่งสำคัญคือต้องอยู่ภายในความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย เนื่องจากราคาของนโยบายที่ผันแปรจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งมีความสำคัญมาก

แนะนำ ข้อผิดพลาดในการประกันภัยรถยนต์ทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

เรียบเรียงโดย ufa168 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0